Nazwa „postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” czyli tzw. „upadłość konsumencka”, ze względu na swój podstawowy cel jakim jest oddłużenie, jest w moim odczuciu nie do końca trafna. Jej etymologii należy się doszukiwać...