O nas

Jako doświadczeni doradcy restrukturyzacyjni pomagamy niewypłacalnym konsumentom w osiągnięciu celu jaki jest oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej.

W ramach działań restrukturyzacyjnych analizujemy sytuację firmy w kryzysie, diagnozujemy problemy, oraz wskazujemy sposoby ich rozwiązania.

Karolina Nowacka

Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 912)

Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Wspólnik Kancelarii Restrukturyzacyjnej Nowacka&Górnicki.

Członek Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad niewypłacalnością w Warszawie.

Członek zespołu badawczego IPUiR przy MS w zakresie weryfikacji wpływu nowelizacji prawa upadłościowego na ilość otwartych postępowań upadłości konsumentów w latach 2014-2016.

Doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w wielu branżach – min. budowlanej, kosmetycznej, informatycznej, handlowej, medycznej, winiarskiej i innych.

Od 2015 r przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań upadłościowych – konsumenckich i firmowych, oraz restrukturyzacyjnych, pełniąc funkcję syndyka, oraz nadzorcy. Pełniła również funkcję likwidatora. Jako syndyk doprowadziła do zawarcia prawomocnie zatwierdzonego układu w upadłości spółki zoo. Współpracuje z sądami w całej Polsce. Reprezentuje klientów – firmy oraz klientów indywidualnych w rozmowach z wierzycielami dążąc do zawarcia układu.

Michał Górnicki

Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 886)

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Wspólnik Kancelarii Restrukturyzacyjnej Nowacka&Górnicki.

Doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w wielu branżach – min. handlowej, budowlanej, informatycznej, rolniczej i innych.

Od 2015 r przeprowadził – pełniąc funkcję syndyka – kilkadziesiąt postępowań upadłościowych – konsumenckich i firmowych a także – jako nadzorca sądowy i zarządcy – kilkadziesiąt postępowań restrukturyzacyjnych, które zakończyły się zawarciem układu z wierzycielami.

Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Współpracuje z sądami w całej Polsce. Reprezentuje klientów w rozmowach z wierzycielami dążąc do zawarcia układu.

Wieloletni asystent syndyka, menadżer w spółkach z branży IT.

Uczestnik licznych konferencji w tematyce prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z nami

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

+48 792 591 365

kancelaria@nowackagornicki.pl

RESTRUKTURYZACJA

+48 501 068 489

gornicki@nowackagornicki.pl

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

ul. Jana Pawła II 49 D

62-510 Konin