O nas

analizujemy sytuację firmy w kryzysie, diagnozujemy problemy, oraz wskazujemy sposoby ich rozwiązania

Karolina Nowacka

Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 912)

Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Wspólnik Kancelarii Restrukturyzacyjnej Nowacka&Górnicki.

Członek Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad niewypłacalnością w Warszawie.

Członek zespołu badawczego IPUiR przy MS w zakresie weryfikacji wpływu nowelizacji prawa upadłościowego na ilość otwartych postępowań upadłości konsumentów w latach 2014-2016.

Doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w wielu branżach – min. budowlanej, kosmetycznej, informatycznej, handlowej, medycznej, winiarskiej i innych.

Od 2015 r przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań upadłościowych – konsumenckich i firmowych, oraz restrukturyzacyjnych, pełniąc funkcję syndyka, oraz nadzorcy. Pełniła również funkcję likwidatora. Jako syndyk doprowadziła do zawarcia prawomocnie zatwierdzonego układu w upadłości spółki zoo. Współpracuje z sądami w całej Polsce. Reprezentuje klientów – firmy oraz klientów indywidualnych w rozmowach z wierzycielami dążąc do zawarcia układu.

Wykształcenie:

2016 – 2017 Seminarium doktoranckie – Uczelnia Łazarskiego

2015 – 2016 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – studia podyplomowe Prawo Restrukturyzacyjne

2014 – 2015 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – studia podyplomowe Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa

2006 – 2007 SGH w Warszawie – studia podyplomowe zarządzanie środkami UE dla przedsiębiorstw

Michał Górnicki

Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 886)

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wspólnik Kancelarii Restrukturyzacyjnej Nowacka&Górnicki.

Doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w wielu branżach – min. handlowej, budowlanej, informatycznej, rolniczej i innych.

Od 2015 r przeprowadził – pełniąc funkcję syndyka – kilkadziesiąt postępowań upadłościowych – konsumenckich i firmowych a także – jako nadzorca sądowy i zarządcy – kilkanaście postępowań restrukturyzacyjnych, które zakończyły się zawarciem układu z wierzycielami.

Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Współpracuje z sądami w całej Polsce. Reprezentuje klientów w rozmowach z wierzycielami dążąc do zawarcia układu.

Wieloletni asystent syndyka, menadżer w spółkach z branży IT.

Uczestnik licznych konferencji w tematyce prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wykształcenie:

2015 – 2016 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – studia podyplomowe Prawo Restrukturyzacyjne

2014 – 2015 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – studia podyplomowe Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa

2002 – 2003 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – studia podyplomowe Finanse publiczne i prawo finansowe

1998 – 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział ekonomiczny, Zarządzanie i marketing.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z nami

KAROLINA NOWACKA

+48 730 587 293

kontakt@nowackagornicki.pl

MICHAŁ GÓRNICKI

+48 501 068 489

kontakt@nowackagornicki.pl

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

Bartoszewicza 3 lok. 9

00-337 Warszawa