Restrukturyzacja

Kancelaria Nowacka&Górnicki oferuje kompleksową obsługę niewypłacalnych przedsiębiorstw w zakresie przygotowania i przeprowadzenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.

Kryzys w przedsiębiorstwie, problemy z regulowaniem zobowiązań, utrata dostawców i klientów do niedawna oznaczało konieczność ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa. Nowe prawo restrukturyzacyjne zmieniło sytuację niewypłacalnych przedsiębiorstw. Dzięki postępowaniu restrukturyzacyjnemu przedsiębiorstwo ma realną szansę na nowo stać się konkurencyjnym na rynku, funkcjonować i rozwijać się dzięki porozumieniu z wierzycielami.

Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do postępowania restrukturyzacyjnego znacząco zwiększa szansę na sukces jakim jest zawarcie realnego do wykonania i popieranego przez wierzycieli układu.

1. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

W celu przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych przedsiębiorstwa niezbędna jest analiza ekonomiczna i prawna doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych Kancelarii Nowacka&Górnicki, która pomoże zdiagnozować przyczynę wystąpienia niewypłacalności, poznać strukturę wierzytelności, wskazać konieczne do przeprowadzenia działania naprawcze oraz opracować propozycje dla wierzycieli z perspektywy możliwości przedsiębiorstwa.

2. Opracowanie Planu restrukturyzacyjngo i propozycji układowych

Analiza przedsiębiorstwa umożliwi opracowanie realnego Planu restrukturyzacyjnego, który wskaże przyczyny wystąpienia niewypłacalności, plany przedsiębiorstwa odnośnie działań naprawczych i ich kosztów, projektowane zyski i inne formy finansowania układu. Dzięki opracowaniu Planu restrukturyzacyjnego możliwe będzie także przygotowanie realnych Propozycji układowych skorelowanych z możliwościami przedsiębiorstwa oraz oczekiwaniami wierzycieli. Kilkadziesiąt prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych pozwala nam opracować powyższe dokumenty wykraczając poza szablonowe schematy.

3. Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu lub otwarcie postępowania

Po analizie i przygotowaniu przedsiębiorstwa do sądowego postępowania restrukturyzacyjnego kolejnym etapem jest przygotowanie właściwego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doświadczenie pracowników Kancelarii Nowacka&Górnicki zapewnia odpowiednie przygotowanie formalne i merytorycznie takiego wniosku co znacznie przyśpiesza jego rozpoznanie przez sąd restrukturyzacyjny.

4. Nadzór nad postępowaniem

Licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni Kancelarii Nowacka&Górnicki mogą zostać wskazani przez dłużnika do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Takie rozwiązanie przyczynia się do sprawności i szybkości prowadzenia postępowania sądowego. Taki wniosek wymaga poparcia wierzycieli posiadających 30% wartości wierzytelności.

5. Doradztwo w trakcie prowadzenia postepowania, reprezentacja przed Sądem Restrukturyzacyjnym

Wiedza i doświadczenie zarówno doradców restrukturyzacyjnych jak i prawników współpracujących z Kancelarią Nowacka&Górnicki zapewniają wsparcie oraz sprawną obsługę w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doświadczenie procesowe pozwala nam skutecznie reprezentować zarówno Dłużników jak i Wierzycieli przed Sądem restrukturyzacyjnym.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z nami

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

+48 792 591 365

kancelaria@nowackagornicki.pl

RESTRUKTURYZACJA

+48 501 068 489

gornicki@nowackagornicki.pl

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

ul. Jana Pawła II 49 D

62-510 Konin