Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest szansą dla konsumentów będących w złej kondycji finansowej na nowy początek bez długów.  

Funkcjonujące od kilku lat przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej to doskonałe rozwiązanie dla niewypłacalnych dłużników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie Pozwala na rozpoczęcie nowego – w wymiarze ekonomicznym – życia, bez nieustających egzekucji, wizyt windykatorów i komorników. Wiedza i doświadczenie doradców Kancelarii Nowacka&Górnicki pomoże w przeprowadzeniu Dłużnika zarówno przez okres analizy sytuacji i opracowania wniosku o ogłoszenie upadłości jak i w trakcie już otwartego postępowania upadłościowego.

1. Konsultacje dla niewypłacalnych konsumentów

Profesjonalne konsultacje pozwolą na zidentyfikowanie czynników wpływających na zdolność upadłościową i poznanie poszczególnych etapów postępowania upadłościowego. Podstawowym elementem konsultacji jest analiza sytuacji finansowej dłużnika i przyczyn, które doprowadziły do niewypłacalności. Na ich podstawie doświadczeni doradcy Kancelarii Nowacka&Górnicki mogą zarekomendować optymalne rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużenia oraz dalsze kroki formalne w przypadku, gdy rozwiązaniem będzie postępowanie upadłościowe. Dodatkowo możecie się Państwo dowiedzieć od naszych specjalistów o wpływie ogłoszenia upadłości na zobowiązania, stosunki małżeńskie, spadki, wynagrodzenie i świadczenia emerytalne czy rentowe.

2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka to postępowanie wszczynane na wniosek niewypłacalnego dłużnika. Prawidłowo stworzony i złożony wniosek pozwala na uniknięcie niepotrzebnych problemów na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i przybliża do oczekiwanego celu – oddłużenia konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga szeregu obligatoryjnych elementów natury formalnej oraz merytorycznej. Informacje o sytuacji finansowej, przedstawienie przyczyn powstania zadłużenia, wpływu nadmiernego zadłużenia na życie dłużnika, analiza i opis przesłanek pozytywnych i negatywnych ogłoszenia upadłości, dowodów na niewypłacalność i tych potwierdzających stopień zadłużenia, przygotowanie spisu wierzycieli oraz wierzytelności spornych to część wymogów, które prawidłowo przygotowany wniosek musi zawierać. Profesjonalne przygotowanie specjalistów Kancelarii Nowacka&Górnicki gwarantuje prawidłowe opracowanie wszystkich elementów wniosku oraz dodatkowych dokumentów.

3. Wsparcie w toku postępowania upadłościowego, reprezentacja przed Sądem upadłościowym

W trakcie postępowania upadłościowego konsument ma obowiązki i prawa , które często wymagają złożenie stosownych wniosków i oświadczeń zarówno syndykowi jak i sędziemu-komisarzowi czy sądowi. Informujemy, tłumaczymy i pomagamy w tworzeniu pism przez cały okres postępowania. Doradcy Kancelarii Nowacka&Górnicki pomagają w przygotowaniu wniosków upadłego w przypadku wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, co do ustalenia planu spłaty wierzycieli, w przypadku chęci zwolnienia części wynagrodzenia, dotyczące informacji odnośnie przekazanego majątku. Doświadczenie procesowe pozwala nam skutecznie reprezentować zarówno Dłużników przed Sądem upadłościowym.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z nami

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

+48 792 591 365

kancelaria@nowackagornicki.pl

RESTRUKTURYZACJA

+48 501 068 489

gornicki@nowackagornicki.pl

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

ul. Jana Pawła II 49 D

62-510 Konin