🏫 Centrum Szembeka to kultowe miejsce. Połączenie tradycyjnego targu spożywczego z nowoczesnym Centrum Handlowym na warszawskim Grochowie w dzielnicy Praga-Południe w pobliżu placu Piotra Szembeka, między ulicami: Gdecką, Komorską i Zamieniecką.

🟡 Historia targowiska przy placu Szembeka sięga dwudziestolecia międzywojennego. Działało ono również podczas okupacji niemieckiej. Bazar w obecnej lokalizacji powstał jesienią 1944 roku i był miejscem ożywionego handlu w okresie PRL. W 2002 roku na terenie bazaru powstał jednopiętrowy pawilon handlowy z parkingiem podziemnym, a w latach 2014–2016 na większej części bazaru powstało Centrum Handlowe Szembeka.

🟡 Wyjątkowe sprawy to również nasza specjalność. Jedyne w swoim rodzaju miejsce i jedyna w swoim rodzaju restrukturyzacja. Wielu wierzycieli, w tym Skarb Państwa. Wiele ekspertyz profesorskich. Sprawa ekstremalnie skomplikowana. ✅🤝Mirosław Sztyber, Prezes Zarządu CH Szembeka i Karolina Nowacka, Wspólniczka w Kancelarii Nowacka&Górnicki po wielu bataliach, w ramach przyspieszonego postępowania układowego, wspólnie z Zespołem uratowali to historyczne, wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy.

📣📽 Więcej o tej sprawie i udanej restrukturyzacji naszego Klienta usłyszycie Państwo w materiale video! Zapraszamy do oglądania.

❗ A jeśli Twoja firma wpadła w pętlę zadłużenia? Chcesz wyjść z długów, dalej prowadzić firmę i zatrzymać egzekucję?

🟢 Skorzystaj z pomocy licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych z naszej Kancelarii Nowacka&Górnicki. Nie­za­leż­nie od te­go, w ja­kiej for­mie praw­nej pro­wa­dzisz swo­ją dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, a tak­że nie­za­leż­nie od roz­mia­rów tej dzia­łal­no­ści, po­stę­po­wa­nie re­struk­tu­ry­za­cyj­ne mo­że wspo­móc Cię w prze­ła­ma­niu kry­zy­su fi­nan­so­we­go.

✅ Pomożemy zredukować zadłużenie,

✅ przejmiemy kontakty z wierzycielami i komornikiem,

✅ przygotujemy potrzebne dokumenty.

Zapraszamy do kontaktu. Oferujemy bezpłatną analizę Twojej sprawy.

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj dogodny termin już teraz!

+48 792 591 365

kancelaria@nowackagornicki.pl