Jak kupić nieruchomość

od Syndyka i Komornika 

 

Termin:

19-20.02.2020 Warszawa

Cena: 1497 zł brutto

Istnieje możliwość udziału w jednym, wybranym dniu szkolenia: z syndykiem lub z komornikiem.

Koszt udziału w 1 dniu : 897 zł  brutto

MiejsceADN Centrum Konferencyjne; 00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 25

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • wszystkich, którzy chcą uniknąć kosztownych błędów, które mogą się pojawić gdy zaczynasz swoją przygodę z zakupem nieruchomości zadłużonych

W skład ceny wydarzenia wchodzą:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe
 • obiad

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu
 • kosztów noclegu

Inwestorzy poszukujący ciekawych ofert lub okazji cenowych na rynku nieruchomości coraz częściej korzystają z alternatywnych form zakupu mieszkań, domów czy gruntów. Jedną z nich jest zakup nieruchomości od syndyka zarówno w toku postępowań upadłościowych przedsiębiorstw jak i coraz popularniejszych upadłości konsumenckich.

Jednym z istotnych elementów sądowego postępowania upadłościowego jest „likwidacja” czyli sprzedaż składników masy upadłości. Coraz częściej, w związku z rosnącą popularnością
upadłości konsumenckiej, w ofercie syndyków – osób prowadzących postępowania
upadłościowe – pojawiają się nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach i okazyjnych cenach.
Niestety często inwestorzy rezygnują z tej formy zakupu, nie znając instytucji upadłości i bojąc się formalności związanych z postępowaniem sądowym. Na warsztatach „Jak kupić
nieruchomość od syndyka” wyjaśnimy gdzie szukać ofert syndyków, w jaki sposób przebiega procedura zakupu i jakie skutki wywołuje zakup nieruchomości u syndyka.

Nie trać doskonałych okazji – dowiedz się jak kupować nieruchomości w postępowaniach upadłościowych.

  DZIEŃ 1.  SYNDYK

   

  1. Postępowanie upadłościowe
  Zagadnienia zakupu nieruchomości od syndyka nie można analizować bez poznania
  podstawowych zagadnień postępowania upadłościowego, jego uczestników i etapów.
  Wstęp do głównego tematu zaprezentujemy w sposób przystępny bez prawniczego języka.
   
  2. Syndyk
  Podobnie jak w przypadku samego postępowania istotnym jest także poznanie kontrahenta,
  partnera w całym procesie zakupu nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. W
  skondensowany sposób przedstawimy instytucję syndyka z naciskiem na jego rolę w
  sprzedaży składników masy upadłości.
   
  3. Etapy sprzedaży nieruchomości
  To trzecia i zarazem ostatnia część wprowadzenia do tematu zakupu nieruchomości od
  syndyka, w której zaprezentujemy jaka jest droga od otwarcia postępowania
  upadłościowego do zawarcia umowy.
   
  4. Jak uzyskać informacje o nieruchomości
  Główną część warsztatów zaczynamy od tego w jaki sposób można się dowiedzieć, że
  syndyk ma w swojej ofercie nieruchomość, nawet jeżeli jeszcze nie jest ona wystawiona do
  sprzedaży.
   
  5. Zakup nieruchomości
  Kolejna część traktuje o podstawowych przepisach, które wskazują w jaki sposób ustalana
  jest cena nieruchomości, jak wygląda formalna część procesu wyboru oferenta, ile czasu
  mają strony umowy na jej zawarcie, jakie skutki – w szczególności dla obciążeń
  hipotecznych – ma zawarcie umowy z syndykiem.
   
  6. Prawa które nie wygasają
  Obok praw wynikających z obciążane hipotecznych istnienie także wiele innych praw
  obciążających nieruchomość. W sposób syntetyczny zaprezentujemy jakie skutki dla tych
  praw ma zakup nieruchomości od syndyka.
   
  7. Procedura przetargu oraz z wolnej ręki – różnice.
  Dwa sposoby wyboru oferenta przez syndyka i różnice między nimi – czyli początek
  formalnej drogi do zawarcia umowy kupna.
   
  8. Zakup od syndyka i komornika- różnice.
  Wielu inwestorów, którzy mają doświadczenie z licytacjami komorniczymi utożsamia z nimi
  zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. W tej części warsztatów
  przedstawimy różnice formalne i praktyczne między tymi dwoma procesami.
   
  9. Zakup nieruchomości w przypadku upadłości małżonka.
  Istotne zagadnienie w dobie lawinowo rosnących postępowań upadłościowych wobec
  konsumentów. Istotne zagadnienie z punktu widzenia ewentualnych zagrożeń jakie
  współwłasność może przynieść przyszłemu właścicielowi.
   
  10. Zakup całości i udziału w nieruchomości
  W ofercie syndyków pojawiają się zarówno całe nieruchomości jak i ułamkowe ich części, a
  ich zakup niesie za sobą różne skutki zarówno prawne jak i praktyczne.
   
  11. Zakup nieruchomości zamieszkałej.
  Podstawowe pytania kierowane przez inwestorów do syndyka – czy mieszkanie lub dom
  kupię z lokatorem czy niezamieszane, co z meldunkiem i zadłużeniem z tytułu czynszu lub
  mediów. W tej części odpowiemy na te i inne praktyczne pytania związane z objęciem już
  zakupionej nieruchomości.
   
  12. Studium przypadków
  Na zakończenie zaprezentujemy najciekawsze przypadki z naszej praktyki a także
  odpowiemy na inne pytania, które mogą pojawić się po bliższym poznaniu zagadnienia
  zakupu nieruchomości od syndyka.
   

  DZIEŃ 2.  KOMORNIK

   
  1. Postępowanie egzekucyjne – podstawowe zagadnienia, rodzaje egzekucji z nieruchomości
  Dobre zrozumienie tematu zakupu nieruchomości od komornika wymaga zapoznania się z podstawowymi definicjami i pojęciami związanymi z postępowaniem egzekucyjnym. W tej części warsztatów przedstawimy podstawowe zagadnienia związane z pracą komornika a także definicje, cele oraz rodzaje egzekucji z nieruchomości.

  2. Uczestnicy i organy w toku egzekucji z nieruchomości
  W tej części przedstawimy uczestników postępowania, poruszymy zagadnienie wierzyciela jako gospodarza tego postepowania, przedstawimy także właściwość i charakter organu egzekucyjnego oraz innych organów biorących udział w egzekucji.

  3. Początek postępowania egzekucyjnego i jego etapy
  W ramach wprowadzenia do tematu zakupu nieruchomości od komornika przedstawimy zagadnienia związane z wszczęciem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości i jego poszczególnych etapów ze wskazaniem środków zaskarżenia.

  4. Opis i oszacowanie – pierwsze ustalenie ceny sprzedaży
  To pierwszy istotny – z punktu widzenia zainteresowanych zakupem – krok w toku egzekucji z nieruchomości. W ramach jego analizy przedstawimy czynności realizowane przez wierzyciela, komornika, biegłych i sąd a także znaczenie samego protokołu opisu i oszacowania w szczególności z perspektywy ustalenia ceny oraz środki zaskarżenia.

  5. Pierwsza i druga licytacja – cena, przebieg i warunki.
  Kolejnym etapem procesu sprzedaży nieruchomości jest licytacja. W ramach tego panelu przedstawimy kolejne jej etapy – ustalenie ceny minimalnej, obwieszczenie o terminie, przebieg licytacji a także temat warunków, wadium oraz możliwego zaskarżenia w jej toku.

  6. Udzielenie przybicia i przesądzenie własności po zakończeniu licytacji
  Zakończenie licytacji kończy pracę komornika w toku postępowania egzekucyjnego jednak nie kończy samego postępowania – rolę organu przejmuje sąd. W tej części przedstawimy zagadnienia przybicia oraz przesądzenia własności, ich skutków – zarówno procesowych i materialno-prawnych a także możliwości zaskarżenia.

  7. Sprzedaż z wolnej ręki jako alternatywa dla licytacji.
  Podstawową formą wyłonienia oferenta w toku postępowania egzekucyjnego jest licytacja. Jednak nie jest to jedyny sposób nabycia nieruchomości od komornika. W ramach uproszczonej egzekucji z nieruchomości przepisy przewidują możliwość sprzedaży z wolnej ręki. W tym panelu przedstawimy wymagania a także podstawowe podobieństwa i różnice między licytacją a sprzedażą nieruchomości z wolnej ręki.

  8. Studium przypadków
  Na zakończenie zaprezentujemy najciekawsze przypadki z naszej praktyki a także odpowiemy na inne pytania, które mogą pojawić się po bliższym poznaniu zagadnienia zakupu nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

  DZIEŃ 1 SYNDYK

  9.30 Rejestracja uczestników

  10.00- 11.30 Panel 1

  11.30-11.45 Przerwa kawowa

  11.45- 13.15 Panel 2

  13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa

  14.15 – 15.45 Panel 3

  15.45 – 16.15 Zakończenie

  DZIEŃ 2 KOMORNIK

  10.00- 11.30 Panel 1

  11.30-11.45 Przerwa kawowa

  11.45- 13.15 Panel 2

  13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa

  14.15 – 15.45 Panel 3

  15.45 – 16.15 Zakończenie

  Zapisz się na szkolenie już dziś!

  Wyślij zgłoszenie