Kryzys w przedsiębiorstwie, problemy z regulowaniem zobowiązań, utrata klientów, do niedawna oznaczało konieczność ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa. Nowe prawo restrukturyzacyjne zmieniło sytuację niewypłacalnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorca zyskał realną szansę na nowo stać się konkurencyjnym na rynku, funkcjonować i rozwijać się dzięki porozumieniu z wierzycielami. W wielu przypadkach, pierwszymi, którzy zauważają problemy finansowe przedsiębiorstwa, są księgowi. To do księgowych zwracają się w pierwszej kolejności przedsiębiorcy gdy pojawiają się problemy. Właściwą odpowiedzią na kryzys jest szybka reakcja i kontakt z doświadczonymi doradcami restrukturyzacyjnymi.

Zalety postępowania restrukturyzacyjnego

Możliwość porozumienia się ze wszystkimi wierzycielami w jednym momencie. Układ obejmuje niemal wszystkie wierzytelności – także te wobec urzędu skarbowego, ZUS. Przyjęty układ obowiązuje wszystkich, nawet wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi. Propozycje układowe – a więc sposób w jaki Dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania, mogą przewidywać – nawet znaczącą – redukcję długu, rozłożenie wierzytelności na raty czy umorzenie odsetek. Otwarcie postępowania powoduje zatrzymanie działań komorników w już rozpoczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz zakaz rozpoczynania nowych postępowań. Po otwarciu postępowania kontrahenci nie mogą wypowiedzieć kluczowych dla przedsiębiorstwa umów, (kredytu, ubezpieczenia, leasingu i innych ważnych umów) ze względu na brak wpłat przed otwarciem postępowania.

Co zyskuje Biuro księgowe na współpracy z naszą Kancelarią

Niewypłacalni przedsiębiorcy, którzy w odpowiednim czasie nie zareagują na pogarszającą się sytuację finansową w przedsiębiorstwie, zmuszeni są do ogłoszenia upadłości lub zaprzestania działalności. Dzięki szybkiej reakcji ze strony Biura księgowego i Kancelarii Nowacka&Górnicki przedsiębiorca ma szansę dalej kontynuować działalność a Biuro księgowe nie traci klienta i comiesięcznych przychodów. Każda umowa podpisana przez przedsiębiorców z naszą Kancelarią to dodatkowe źródło przychodów dla Biura księgowego. Dzięki współpracy z nasza Kancelarią Biuro księgowe może uzupełnić portfolio swoich usług, co buduje przewagę konkurencyjną na rynku i jest wartością dodaną dla jego klientów.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Nowacka&Górnicki

Kancelarię Nowacka&Górnicki tworzą specjaliści – Doradcy restrukturyzacyjni, Prawnicy, Księgowi i Analitycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Działając od 2016 r. czyli od samego początku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt postępowań wobec zadłużonych przedsiębiorstw, z których większość zakończyła się sukcesem i zawarciem układu z wierzycielami. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i kompleksowo. Obok czynności przewidzianych dla nadzorcy prowadzimy szereg dodatkowych działań, aby wspólnie z zadłużonymi przedsiębiorcami osiągnąć sukces czyli doprowadzić do zawarcia układu korzystnego zarówno dla wierzycieli ale przede wszystkim możliwego do realizacji przez dłużnika. Obok skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego zajmujemy się także obsługą prawną naszych klientów, reprezentacją przed sądami i prowadzeniem negocjacji.

Rozpocznijmy współpracę – oferta współpracy dla Biur Rachunkowych