Jak uratować przedsiębiorstwo w kryzysie

Czy Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań względem wierzycieli ? Obecnie funkcjonujące przepisy, kładą nacisk na to, aby firmom, które borykają się z problemami dać „drugą szansę”.

Termin: 20-21.11.2019

Miejsce: Warszawa

Cena: 3500 brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zagrożonych niewypłacalnością

 • wierzycieli

 • specjalistów pracujących w biurach księgowych, urzędach skarbowych, bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się egzekucją kredytów konsumenckich,

 • wszystkich zainteresowanych tematyką oddłużania przedsiębiorstwa

W skład ceny wydarzenia wchodzą:

 • udział w szkoleniu

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe

 • obiad

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu

 • kosztów noclegu

Jakie są korzyści związane z restrukturyzacją ?

 • Wstrzymanie wszelkich egzekucji oraz brak możliwości wszczynania nowych.
 • Ochrona majątku firmy i przedsiębiorcy.
 • Możliwość negocjacji spłat zobowiązań zgodnie z obecnymi możliwościami firmy.
 • Przez wstrzymanie spłat wielu zobowiązań przeterminowanych oraz egzekucji – uwolnienie środków na bieżącą działalność i rozwój, odzyskanie płynności.
 • Często udaje się, także zredukować zadłużenie ( odsetki) i wynegocjować dużo lepsze warunki spłaty niż np. w przypadku samodzielnych prób negocjacji.

 

Czego praktycznie dowiesz się na warsztatach ?

 • jaki jest cel przeprowadzenia restrukturyzacji sądowej ?
 • możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie
 • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania
 • jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne
 • jakie są konsekwencje zakończenia postępowania
 • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów
 1. PODSTAWY DECYZJI

Cel restrukturyzacji sądowej

 1. Zdolność restrukturyzacyjna
 2. Zagadnienie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalności
 3. Ochrona Zarządu + upadłość konsumencka
 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
 1. Sąd, nadzorca/zarządca
 2. Układ i jego skutki
 3. Wierzyciele
 • propozycje układowe
 • zasady przyjęcia układu

4. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

 1. WNIOSEK RESTRUKTURYZACYJNY
 1. Formalne wymagania i składniki
 2. Wstępny plan restrukturyzacyjny
 3. Spis wierzycieli
 4. Spis majątku + analiza sytuacji majątkowej
 5. Propozycje układowe
 6. Opłaty, czas oczekiwani
 1. SKUTKI OTWARCIA POSTĘPOWANIA
 1. Czynności wykraczające poza zwykły zarząd
 2. Zgoda Rady wierzycieli (Sędziego komisarza)
 3. Współpraca i wykonywanie zarządzeń Sądu, nadzorcy
 4. Rada Wierzycieli
 5. Postępowanie sądowe, administracyjne
 6. Postępowanie egzekucyjne
 7. Spłata zobowiązań układowych i pozaukładowych
 8. Regulowanie bieżących zobowiązań
 9. Skutki sanacji
 1. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
 1. Plan restrukturyzacyjny
 • elementy
 • pomoc publiczna
 • terminy
 • korelacje

2. Spis wierzytelności
3. Spis wierzytelności spornych
4. Spis inwentarza
5. Objęcie dokumentów, majątku
6. Negocjacje z wierzycielami, wybór wierzycieli
7. Realizacja planu restrukturyzacyjnego
8. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem
9. Zatwierdzenie układu

 1. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
 1. Umorzenie postępowania
 2. Po umorzeniu postępowania
 • skrócony wniosek sanacyjny
 • skrócony wniosek upadłościowy
 • postępowanie o zatwierdzenie układu

DZIEŃ 1

10.00- 11.30 Panel 1

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45- 13.15 Panel 2

13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa

14.15 – 15.45 Panel 3

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00- 17.30 Panel 4

 

DZIEŃ 2

9.00 – 10.30 Panel 1

10.30- 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.45 Panel 2

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00- 14.30 Panel 3

14.30- 15.30 Przerwa obiadowa

15.30 – 17.00 Panel Q&A. Zakończenie

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Wyślij zgłoszenie