Dla Gospodarstw Rolnych 

Kancelaria Nowacka&Górnicki oferuje kompleksową obsługę gospodarstw rolnych w zakresie niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji.

Kumulacja niekorzystnych zdarzeń może doprowadzić gospodarstwo rolne do stanu niewypłacalności. Brakuje wtedy pieniędzy na spłatę rat kredytów, opłacanie bieżących faktur i innych zobowiązań, a właściciel jest u progu załamania nerwowego. Nie można jednak się poddawać i należy szukać wyjścia z tej kryzysowej sytuacji. Rolnicy, których gospodarstwa stały się niewypłacalne, mogą rozważyć dwa wyjścia z kryzysowej sytuacji – ogłosić upadłość konsumencką lub podjąć próbę porozumienia się z wierzycielami i rozważyć możliwości otwarcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

1. Niewypłacalność gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwa rolne – działające zarówno w obszarze upraw roślinnych jak i hodowli zwierząt – narażone są, jak żadna inna branża, na czynniki zewnętrzne, które mogą spowodować problemy finansowe prowadzące do niewypłacalności.

Z jednej strony, warunki pogodowe, choroby roślin i zwierząt czy spadek cen skupu mogą negatywnie wpłynąć na malejące przychody gospodarstwa w danym roku. Z drugiej strony wzrost cen podstawowych produktów i surowców do prowadzenia gospodarstwa (nawozów, paszy, paliwa, prądu itp.) a także zmiany w wysokości rat kredytów mogą spowodować znaczący wzrost kosztów działalności.

Wystąpienie negatywnych zjawisk w obu obszarach może doprowadzić gospodarstwo do stanu niewypłacalności czyli utraty możliwości spłaty części zobowiązań (np. rat kredytów, faktur za paszę czy nawozy).

W takim przypadku warto jest rozważyć próbę porozumienia się z wierzycielami poprzez zawarcie z nimi układu sądowego – czyli postępowanie restrukturyzacyjne.

2. Upadłość czy restrukturyzacja.

Rolnicy, których gospodarstwa stały się niewypłacalne, mogą rozważyć dwa wyjścia z tej kryzysowej sytuacji.

Jednym z nich jest upadłość – w przypadku rolników mogą oni ogłosić jedynie upadłość konsumencką – dzięki której niemal wszystkie długi powstałe w trakcie prowadzenia gospodarstwa zostaną umorzone. Jednakże upadłość wiąże się m.in. z utratą całego majątku (nieraz budowanego od pokoleń) co sprawia, że w przypadku rolników nie jest to rozwiązanie optymalne i zalecane i należy je traktować jako ostateczność.

Znacznie lepszym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych jest drugie możliwe wyjście z sytuacji niewypłacalności – podjęcie próby porozumienia się z wierzycielami (w więc bankami, dostawcami, firmami leasingowymi i innymi kontrahentami, u których gospodarstwo ma zadłużenie) poprzez otwarcie jednego z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych.

3. Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwa rolne – tak jak i inne przedsiębiorstwa – ma możliwość skorzystania z kilku postępowań restrukturyzacyjnych a wybór właściwego zależy od sytuacji samego gospodarstwa, struktury zadłużenia, rozmiaru i czasu na wprowadzenie działań naprawczych.

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest aktualnie Postępowanie o Zatwierdzenie Układu – popularność tego postępowania wynika z możliwości wyboru doradcy restrukturyzacyjnego, który stanie się nadzorcą układu (w pozostałych postępowaniach to sąd restrukturyzacyjny wybiera osobę, która pełnić będzie rolę nadzorcy sądowego lub zarządcy),  łatwości jego otwarcia (a dokładnie rozpoczęcia ochrony Dłużnika m.in. przed wypowiadaniem umów czy działaniami komorników poprzez publikację w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ogłoszenia o ustaleniu dnia układowego) i stosunkowo krótkiego czasu trwania. Pozostałe postępowania czyli Przyśpieszone Postępowanie Układowe albo Postępowanie Układowe (w zależności od wysokości wierzytelności spornych) a także Postępowanie Sanacyjne, aktualnie nie cieszą się aż taką popularnością – wymagają przygotowania stosunkowo skomplikowanego wniosku o ich otwarcie, decyzji sądu co do samego otwarcia (co trwa nawet kilka miesięcy) a także wyznaczenia przez sąd nadzorcy sądowego lub zarządcy, przez co stosunkowo mało skomplikowane postępowania toczące się przed sądem mogą trwać co najmniej kilka lat.

4. Zalety restrukturyzacji.

Podstawową zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwość porozumienia się ze wszystkimi wierzycielami w jednym momencie. Układ obejmuje niemal wszystkie wierzytelności – także te wobec urzędu skarbowego, KRUS czy gminy. Co ważne – aby przyjąć układ, na zaproponowane warunki nie muszą się zgadzać wszyscy wierzyciele – prawo restrukturyzacyjne przewiduje, iż aby układ został przyjęty niezbędne jest, aby poparło go ponad 50% głosujących wierzycieli, któryż posiadają przynajmniej 2/3 wartości wierzytelności. Przyjęty układ obowiązuje wszystkich, nawet wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi.

W tym miejscu warto jest wspomnieć, iż propozycje układowe – a więc sposób w jaki Dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania mogą przewidywać – nawet znaczącą – redukcję długu, rozłożenie wierzytelności na raty, umorzenie odsetek i kosztów dodatkowych tak, aby zadłużone gospodarstwo mogło funkcjonować i spłacać swoje zadłużenie jednocześnie dając możliwość utrzymania dłużnika i jego rodziny a także pozwalając na rozwój gospodarstwa.

Drugą istotną zaletą jest zatrzymanie działań komorników w już rozpoczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz zakaz rozpoczynania nowych postępowań egzekucyjnych przez cały czas trwania postępowania (w przypadku Postępowania o Zatwierdzenie Układu – od momentu publikacji obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego). Dodatkowo, w przypadku gdy komornik dokonał zajęcia (np. na rachunku bankowym) kwot w ramach postępowania egzekucyjnego ale kwoty te nie trafiły do wierzycieli to w Postępowaniu o Zatwierdzenie układu i w Postępowaniu Sanacyjnym wracają one do Dłużnika.

Nie można także zapomnieć o korzyści jaką jest zakaz wypowiadania kluczowych dla gospodarstwa umów, obok wskazanych w ustawie  umów kredytu, ubezpieczenia czy leasingu nadzorca sporządza listę innych umów, których wypowiedzenie ze względu na brak wpłat przed otwarciem postępowania (ogłoszeniem o ustaleniu dnia układowego) lub z innych przyczyn nie będzie możliwe.

5. Doświadczenie kancelarii w prowadzeniu postępowań wobec gospodarstw rolnych. Dlaczego wybór kancelarii Nowacka&Górnicki to dobry wybór.

Kancelarię Nowacka&Górnicki tworzą specjaliści – Doradcy restrukturyzacyjni, Prawnicy, Księgowi i Analitycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Działając od 2016 r. czyli od samego początku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego przeprowadziliśmy już ponad kilkadziesiąt postępowań wobec zadłużonych gospodarstw rolnych, z których większość z nich zakończyła się sukcesem i zawarciem układu z wierzycielami. Wśród gospodarstw objętych naszymi działaniami znajdują się zarówno mniejsze gospodarstwa, których długi zamykały się w kwotach kilkusettysięcznych aż do dużych gospodarstw, których zobowiązania wynosiły kilka-kilkanaście milionów zł, te specjalizujące się w hodowli zwierząt, w produkcji mleka jak i w uprawach roślinnych. 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i kompleksowo. Obok czynności przewidzianych dla nadzorcy prowadzimy szereg dodatkowych działań, aby wspólnie z zadłużonymi rolnikami osiągnąć sukces czyli doprowadzić do zawarcia układu korzystnego zarówno dla wierzycieli ale przede wszystkim możliwego do realizacji przez dłużnika.

Obok skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego zajmujemy się także obsługą prawną naszych klientów, reprezentacją przed sądami i prowadzeniem negocjacji.

Posłuchaj naszych Ekspertów

Zostaw do siebie kontakt. Oddzwonimy!

DLA
PRZEDSIĘBIORSTW

 

+48 730 587 293

restrukturyzacja@nowackagornicki.pl

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

+48 792 591 365

kancelaria@nowackagornicki.pl

DLA GOSPODARSTW
ROLNYCH

 

+48 501 068 489

restrukturyzacja@nowackagornicki.pl