Dla Przedsiębiorstw

Kancelaria Nowacka&Górnicki oferuje kompleksową obsługę niewypłacalnych przedsiębiorstw w zakresie przygotowania i przeprowadzenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.

Kryzys w przedsiębiorstwie, problemy z regulowaniem zobowiązań, utrata dostawców i klientów do niedawna oznaczało konieczność ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa. Nowe prawo restrukturyzacyjne zmieniło sytuację niewypłacalnych przedsiębiorstw. Dzięki postępowaniu restrukturyzacyjnemu przedsiębiorstwo ma realną szansę na nowo stać się konkurencyjnym na rynku, funkcjonować i rozwijać się dzięki porozumieniu z wierzycielami.

Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do postępowania restrukturyzacyjnego znacząco zwiększa szansę na sukces jakim jest zawarcie realnego do wykonania i popieranego przez wierzycieli układu.

1. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

W celu przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych przedsiębiorstwa niezbędna jest analiza ekonomiczna i prawna doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych Kancelarii Nowacka&Górnicki, która pomoże zdiagnozować przyczynę wystąpienia niewypłacalności, poznać strukturę wierzytelności, wskazać konieczne do przeprowadzenia działania naprawcze oraz opracować propozycje dla wierzycieli z perspektywy możliwości przedsiębiorstwa.

2. Opracowanie Planu restrukturyzacyjngo i propozycji układowych

Analiza przedsiębiorstwa umożliwi opracowanie realnego Planu restrukturyzacyjnego, który wskaże przyczyny wystąpienia niewypłacalności, plany przedsiębiorstwa odnośnie działań naprawczych i ich kosztów, projektowane zyski i inne formy finansowania układu. Dzięki opracowaniu Planu restrukturyzacyjnego możliwe będzie także przygotowanie realnych Propozycji układowych skorelowanych z możliwościami przedsiębiorstwa oraz oczekiwaniami wierzycieli. Kilkadziesiąt prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych pozwala nam opracować powyższe dokumenty wykraczając poza szablonowe schematy.

3. Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu lub otwarcie postępowania

Po analizie i przygotowaniu przedsiębiorstwa do sądowego postępowania restrukturyzacyjnego kolejnym etapem jest przygotowanie właściwego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doświadczenie pracowników Kancelarii Nowacka&Górnicki zapewnia odpowiednie przygotowanie formalne i merytorycznie takiego wniosku co znacznie przyśpiesza jego rozpoznanie przez sąd restrukturyzacyjny.

4. Nadzór nad postępowaniem

Licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni Kancelarii Nowacka&Górnicki mogą zostać wskazani przez dłużnika do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Takie rozwiązanie przyczynia się do sprawności i szybkości prowadzenia postępowania sądowego. Taki wniosek wymaga poparcia wierzycieli posiadających 30% wartości wierzytelności.

5. Doradztwo w trakcie prowadzenia postepowania, reprezentacja przed Sądem Restrukturyzacyjnym

Doradcy restrukturyzacyjni oraz prawnicy Kancelarii Nowacka&Górnicki, dzięki wiedzy i doświadczeniu nabytemu w trakcie prowadzenia kilkudziesięciu postępowań upadłościowych, zapewniają  wsparcie oraz pomoc prawną. Zdobyte doświadczenie procesowe pozwala nam skutecznie reprezentować przed Sądem upadłościowym zarówno Dłużników, jak i Wierzycieli.

Trwała utrata możliwości spłacania długów wymaga radykalnych posunięć. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa może ochronić członków zarządu spółek kapitałowych przed odpowiedzialnością za długi spółki a w przypadku przedsiębiorstw indywidualnych otwiera szansę na sądowe umorzenie zobowiązań, których nie uda się spłacić w ramach postępowania upadłościowego.

1. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

W celu przeprowadzenia upadłości przedsiębiorstwa konieczna jest analiza prawna i ekonomiczna pozwalająca jednoznacznie stwierdzić zdolność upadłościową przedsiębiorstwa oraz wskazać ewentualne konsekwencje płynące z otwarcia postępowania upadłościowego. Doradcy Kancelarii Nowacka&Górnicki pomogą w ocenie, czy przedsiębiorstwo może i powinno złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i jakie skutki dla właścicieli czy zarządu będzie niosło za sobą otwarcie takiego postępowania.

2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Po analizie sytuacji przedsiębiorstwa i podjęciu decyzji o konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niezbędne jest jego opracowanie zarówno pod względem merytorycznym jak i prawnym. Doświadczenie pracowników Kancelarii Nowacka&Górnicki zapewnia należyte przygotowanie wniosku co znacznie przyśpiesza jego rozpoznanie przez sąd upadłościowy i pozwala na sprawne przeprowadzenie pierwszych czynności przez powołanego syndyka.

3. Wsparcie w toku postępowania upadłościowego, reprezentacja przed Sądem upadłościowym przez profesjonalnych pełnomocników

Doradcy restrukturyzacyjni oraz prawnicy Kancelarii Nowacka&Górnicki, dzięki wiedzy i doświadczeniu nabytemu w trakcie prowadzenia kilkudziesięciu postępowań upadłościowych, zapewniają  wsparcie oraz pomoc prawną. Zdobyte doświadczenie procesowe pozwala nam skutecznie reprezentować przed Sądem upadłościowym zarówno Dłużników, jak i Wierzycieli.

Posłuchaj naszych Ekspertów

Zostaw do siebie kontakt. Oddzwonimy!

DLA
PRZEDSIĘBIORSTW

 

+48 508 033 043

restrukturyzacja@nowackagornicki.pl

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

+48 792 591 365

kancelaria@nowackagornicki.pl

DLA GOSPODARSTW
ROLNYCH

 

+48 508 033 043

restrukturyzacja@nowackagornicki.pl