Baza wiedzy

Dziedziczenie długów. Jak tego uniknąć?

W przypadku problemów finansowych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta), upadłość konsumencka jest procesem, który pozwala – w ujęciu ekonomicznym – na nowe życie bez zadłużenia i ciągłego zmagania się z działaniami windykacyjnymi wierzycieli. Dodatkowo sam proces ma na celu ostateczne rozwiązanie problemu zadłużenia i nacechowany jest podejściem humanitarnym ze szczególnym uwzględnieniem godności dłużnika.

Postępowanie upadłościowe, a postępowania egzekucyjne

W przypadku problemów finansowych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta), upadłość konsumencka jest procesem, który pozwala – w ujęciu ekonomicznym – na nowe życie bez zadłużenia i ciągłego zmagania się z działaniami windykacyjnymi wierzycieli. Dodatkowo sam proces ma na celu ostateczne rozwiązanie problemu zadłużenia i nacechowany jest podejściem humanitarnym ze szczególnym uwzględnieniem godności dłużnika.