Dla Klientów Indywidualnych

Upadłość konsumencka jest szansą dla konsumentów będących w złej kondycji finansowej
na nowy początek bez długów.

Funkcjonujące od kilku lat przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej to doskonałe rozwiązanie dla niewypłacalnych dłużników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie Pozwala na rozpoczęcie nowego – w wymiarze ekonomicznym – życia, bez nieustających egzekucji, wizyt windykatorów i komorników. Wiedza i doświadczenie doradców Kancelarii Nowacka&Górnicki pomoże w przeprowadzeniu Dłużnika zarówno przez okres analizy sytuacji i opracowania wniosku o ogłoszenie upadłości jak i w trakcie już otwartego postępowania upadłościowego.

1. Konsultacje dla niewypłacalnych konsumentów

Profesjonalne konsultacje pozwolą na zidentyfikowanie czynników wpływających na zdolność upadłościową i poznanie poszczególnych etapów postępowania upadłościowego. Podstawowym elementem konsultacji jest analiza sytuacji finansowej dłużnika i przyczyn, które doprowadziły do niewypłacalności. Na ich podstawie doświadczeni doradcy Kancelarii Nowacka&Górnicki mogą zarekomendować optymalne rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużenia oraz dalsze kroki formalne w przypadku, gdy rozwiązaniem będzie postępowanie upadłościowe. Dodatkowo możecie się Państwo dowiedzieć od naszych specjalistów o wpływie ogłoszenia upadłości na zobowiązania, stosunki małżeńskie, spadki, wynagrodzenie i świadczenia emerytalne czy rentowe.

2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka to postępowanie wszczynane na wniosek niewypłacalnego dłużnika. Prawidłowo stworzony i złożony wniosek pozwala na uniknięcie niepotrzebnych problemów na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i przybliża do oczekiwanego celu – oddłużenia konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga szeregu obligatoryjnych elementów natury formalnej oraz merytorycznej. Informacje o sytuacji finansowej, przedstawienie przyczyn powstania zadłużenia, wpływu nadmiernego zadłużenia na życie dłużnika, analiza i opis przesłanek pozytywnych i negatywnych ogłoszenia upadłości, dowodów na niewypłacalność i tych potwierdzających stopień zadłużenia, przygotowanie spisu wierzycieli oraz wierzytelności spornych to część wymogów, które prawidłowo przygotowany wniosek musi zawierać. Profesjonalne przygotowanie specjalistów Kancelarii Nowacka&Górnicki gwarantuje prawidłowe opracowanie wszystkich elementów wniosku oraz dodatkowych dokumentów.

3. Wsparcie w toku postępowania upadłościowego, reprezentacja przed Sądem upadłościowym

W trakcie postępowania upadłościowego konsument ma prawa i obowiązki, które często wymagają złożenia stosownych wniosków i oświadczeń zarówno syndykowi jak i sędziemu-komisarzowi czy sądowi. Informujemy, tłumaczymy i pomagamy w tworzeniu pism przez cały okres postępowania. Doradcy Kancelarii Nowacka&Górnicki pomagają w przygotowaniu wniosków upadłego o wyłączenie poszczególnych przedmiotów należących do upadłego z masy upadłości, co do ustalenia planu spłaty wierzycieli, w przypadku zwolnienia części wynagrodzenia z zajęcia, oraz informacji odnośnie majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Doświadczenie procesowe pozwala nam skutecznie reprezentować Dłużników przed Sądem upadłościowym.

Posłuchaj naszych Ekspertów

Zostaw do siebie kontakt. Oddzwonimy!

DLA
PRZEDSIĘBIORSTW

 

+48 730 587 293

restrukturyzacja@nowackagornicki.pl

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

+48 792 591 365

kancelaria@nowackagornicki.pl

DLA GOSPODARSTW
ROLNYCH

 

+48 501 068 489

restrukturyzacja@nowackagornicki.pl