Skuteczny sposób na pozbycie się długów. Bezpłatne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka bije rekordy popularności. Tylko w samym w 2021 r. ogłoszono upadłość wobec18 205 osób, a w pierwszej połowie 2022 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 7339 osób. Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, którego głównym...