Upadłość konsumencka  

 

Termin: Zapytaj o najbliższy termin

Miejsce:  Warszawa

Cena:1500 zł  brutto

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • specjalistów pracujących w biurach księgowych, urzędach skarbowych, bankach i instytucjach finansowych, 
 • osób zagrożonych upadłością konsumencką
 • wierzycieli
 • wszystkich zainteresowanych tematyką upadłości konsumenckiej

W skład ceny wydarzenia wchodzą:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad 1 dnia

Cena nie zawiera:

 • kosztów dojazdu
 • kosztów noclegu
 

Szkolenie ma na celu dokładne omówienie zasad obowiązujących w postępowaniu upadłości konsumenckiej. Wyjaśnimy czym jest upadłość konsumencka, co musi zrobić dłużnik, aby Sąd ogłosił mu upadłość, oraz co zyska dzięki upadłości. Pokażemy różnice pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniem upadłościowym. Wskażemy jakie obowiązki ma upadły, jakie ma syndyk oraz jakie ma sędzia komisarz.

W drugiej części szkolenia sporządzimy wspólnie wniosek o ogłoszenie upadłości – będziemy pracować na konkretnych przypadkach uczestników szkolenia. Dzięki temu po szkoleniu wyjdziecie z gotowym wnioskiem ( pozostaną do uzupełnienia  informacje i dokumenty, których nie przywieziecie na szkolenie ).

Ostatnia część będzie poświęcona właściwemu postępowaniu upadłości konsumenckiej. Pokażemy uczestnikom, w jaki sposób kontrolować przebieg postępowania, sprawdzać, czy wszystkie obligatoryjne czynności wykonywane są terminowo. Powiemy, kiedy i jakie dokumenty powinny być złożone. Gdzie szukać informacji .  

W związku z tym, iż dla każdego upadłego jego postępowanie trwa zdecydowanie zbyt długo – pokażemy w jaki sposób oraz w jakim czasie można reagować, aby przyspieszyć obligatoryjne czynności w postępowaniu.

Na naszym szkoleniu dostaniecie 100% praktycznej wiedzy, której nigdzie indziej nie wyczytacie.  Do tego gotowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Kolejną wartością dodaną naszego szkolenia jest 30 min  konsultacji  po szkoleniu – telefonicznie, bądź osobiście w jednej z naszych kancelarii – do wykorzystania na każdym etapie postępowania. 

  Upadłość konsumencka

  1. Co to jest, kto może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co można zyskać dzięki upadłości
  2. Czym różni się upadłość konsumencka od postępowania egzekucyjnego – syndyk kontra komornik
  3. Kiedy Sąd nie ogłosi mi upadłości konsumenckiej ? Omówienie przesłanek pozytywnych i  negatywnych
  4. Rozprawa w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej 
  5. Obowiązki upadłego, syndyka i sędziego komisarza
  6. Uprawnienia wierzycieli    co mogą, a czego nie mogą wierzyciele 

  Jak sporządzić dobry wniosek o ogłoszenie upadłości?  Warsztat praktyczny

  1. Wymogi formalne wniosku

  2. Spis majątku

  3. Spis wierzycieli

  4. Uzasadnienie, które przekona Sąd – aby ogłosił nam upadłość konsumencką 

  5. Oświadczenia

  Przebieg właściwego postępowania upadłościowego

  1. Etapy i terminy w postępowaniu upadłościowym –  biorę czynny udział w postępowaniu  i  trzymam  „rękę na  pulsie” 
  • Spis inwentarza
  • Lista wierzytelności
  • Likwidacja składników masy upadłości
  • Plan podziału – odrębny i ostateczny
  1. Środki na najem – wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – czym kieruje się sędzia komisarz wydzielając kwotę
  2. Umorzenie zobowiązań, czy ustalenie planu spłaty – ostatnia rozprawa  – jak się do niej przygotować

   

  Obowiązki Upadłego po prawomocnym zakończeniu postępowania.

  1. Sprawozdawczość  – rozliczenie planu spłaty

   DZIEŃ 1

   10.00- 11.30 Panel 1

   11.30-11.45 Przerwa kawowa

   11.45- 13.15 Panel 2

   13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa

   14.15 – 15.45 Panel 3

   15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

   16.00- 17.30 Panel 4

    

   DZIEŃ 2

   9.00 – 10.30 Panel 1

   10.30- 10.45 Przerwa kawowa

   10.45 – 12.45 Panel 2

   12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

   13.00- 14.30 Panel Q&A. Zakończenie

   Zapisz się na szkolenie już dziś!

   Wyślij zgłoszenie