Kryzys w przedsiębiorstwie, problemy z regulowaniem zobowiązań, utrata klientów, do niedawna oznaczało konieczność ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa. Nowe prawo restrukturyzacyjne zmieniło sytuację niewypłacalnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorca zyskał realną szansę na nowo stać się konkurencyjnym na rynku, funkcjonować i rozwijać się dzięki porozumieniu z wierzycielami. W wielu przypadkach, pierwszymi, którzy zauważają problemy finansowe przedsiębiorstwa, są księgowi. To do księgowych zwracają się w pierwszej kolejności przedsiębiorcy, gdy pojawiają się problemy. Właściwą odpowiedzią na kryzys jest szybka reakcja i kontakt z doświadczonymi doradcami restrukturyzacyjnymi.

Niewypłacalni przedsiębiorcy, którzy w odpowiednim czasie nie zareagują na pogarszającą się sytuację finansową w przedsiębiorstwie, zmuszeni są do ogłoszenia upadłości lub zaprzestania działalności.

Zalety postępowania restrukturyzacyjnego

Możliwość porozumienia się ze wszystkimi wierzycielami w jednym momencie. Układ obejmuje niemal wszystkie wierzytelności – także te wobec urzędu skarbowego, ZUS. Przyjęty układ obowiązuje wszystkich, nawet wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi. Propozycje układowe, a więc sposób w jaki Dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania, mogą przewidywać – nawet znaczącą – redukcję długu, rozłożenie wierzytelności na raty czy umorzenie odsetek. Otwarcie postępowania powoduje zatrzymanie działań komorników w już rozpoczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz zakaz rozpoczynania nowych postępowań. Po otwarciu postępowania kontrahenci nie mogą wypowiedzieć kluczowych dla przedsiębiorstwa umów (kredytu, ubezpieczenia, leasingu i innych ważnych umów), ze względu na brak wpłat przed otwarciem postępowania.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, w którym przedstawiam aspekty związane z procesami restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz z rolą biur rachunkowych i doradców finansowych w obliczu niewypłacalności swojego klienta.