Upadłość konsumencka bije rekordy popularności. Tylko w samym w 2021 r. ogłoszono upadłość wobec
18 205 osób, a w pierwszej połowie 2022 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 7339 osób.

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, którego głównym celem jest doprowadzenie do oddłużenia upadłego. Możliwe jest pełne oddłużenie upadłego i zwolnienie go ze spłaty jakichkolwiek długów. Jednakże, częstsze w praktyce są sytuacje, w których upadły przez ok. 36 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach nawet przez 84 miesięcy ma obowiązek spłacać swoich wierzycieli określoną miesięczną kwotą ustaloną przez sąd. Upadłość konsumencką może ogłosić konsument, a więc osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Może ją ogłosić również były przedsiębiorca, nawet, jeśli jego długi powstały w związku z prowadzoną działalności gospodarczą. Powinien
jednakże wcześniej zakończyć swoją działalność. Drugą przesłanką niezbędną do ogłoszenia upadłości jest istnienie stanu niewypłacalności. Niewypłacalną będzie osoba, która ma dług, i nie jest w stanie go spłacić. Niewypłacalna będzie, zatem już osoba, która zalega z zapłatą nawet jednej raty kredytowej z tytułu zawartej umowy pożyczki lub kredytu.
Żeby ogłosić upadłość, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu, którym z reguły będzie sąd upadłościowy najbliższy miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek.

Twoja sytuacja finansowa nie pozwala Ci pokryć kosztów przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości? Nic straconego!
Nasza Kancelaria Nowacka & Górnicki może zająć się przygotowaniem wniosku, jako pełnomocnik z urzędu, którego wynagrodzenie pokrywa Skarb Państwa.

Co należy zrobić, żeby sąd ustanowił pełnomocnika z urzędu:

  1. Złożyć wniosek do właściwego sądu. Taki wniosek jest bezpłatny.
  2. Uzasadnić, że udział profesjonalnego pełnomocnika z urzędu jest potrzebny.
  3. Złożyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
  4. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, sąd powinien rozpoznać bez zbędnej zwłoki.

W ramach współpracy z naszą Kancelarią pomożemy Ci bezpłatnie w przygotowaniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz w skompletowaniu dokumentów koniecznych do skutecznego złożenia takiego wniosku do sądu. Po ustanowieniu pełnomocnika z urzędu, przygotujemy dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości, za który nic nie zapłacisz.